eco.green
Eco.green

ÇED Nedir

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevresel etkilerini belirlemek, olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirmek, olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç, çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynak yönetimi ve çevre koruma açılarından önem taşır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

ÇED Danışmanlığı ile Ekolojik Geleceğe Adım Atın! Ecogreen Çevre ve Enerji Firması olarak, sürdürülebilirlik ve çevresel etki değerlendirmesi konularında liderlik ediyoruz. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde uzmanlaşmış ekibimizle, iş süreçlerinizi çevre dostu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmenizde size rehberlik etmeye hazırız.

Neden ÇED Danışmanlığı?

-Kanun ve Yönetmelik Uyumluluğu: ÇED süreçlerinde mevcut olan yerel ve ulusal kanunlar ile yönetmeliklere uyumluluk sağlamak. -Çevresel Risklerin Azaltılması: Projelerinizin çevresel etkilerini belirleyerek, olumsuz etkileri en aza indirme veya önleme stratejileri geliştirmek. -Şeffaflık ve İtibar: Çevresel etki değerlendirmesi sürecine tabi olmak, şirketinizin şeffaflık ve etik açıdan sorumluluk sahibi olduğunu gösterir ve itibarını artırır.

Ecogreen ÇED Danışmanlığı İle Ne Elde Edebilirsiniz?

1. Uyumluluk Değerlendirmesi: Yerel ve ulusal düzeydeki ÇED kanunları ve yönetmeliklerine uyumluluk değerlendirmesi. 2. Etki Analizi ve Önleme Stratejileri: Projelerinizin çevresel etkilerinin detaylı analizi ve önleme stratejilerinin belirlenmesi.

Ecogreen ÇED Danışmanlığı İle Ne Elde Edebilirsiniz?

3. Dokümantasyon ve Raporlama: ÇED sürecinin tüm aşamalarında gerekli belgeleme ve raporlama süreçlerinin yönetilmesi. 4. İzleme ve Değerlendirme: Projelerin uygulanması sürecinde çevresel etkilerin izlenmesi ve düzenli değerlendirme raporlarının hazırlanması.